Cuộc hành quân thần tốc của Lữ đoàn Xe tăng 203: May cho quân TQ là chúng đã rút lui!