Cuộc sống đổi thay của người từng nghiện ma tuý, nhiễm HIV khét tiếng đất Cảng trở thành 'hiệp sĩ cứu sốc' cho hơn 600 người