Cuối cùng, Hương Giang cũng gặp được người ‘xúi giục’ đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế