Cuối cùng Hương Giang và 'chị đại' Lukkade cũng có kiểu ảnh chung với nhau rồi đây!