Cười ra nước mắt với những pha tai nạn thốn đến tận rốn

Tai nạn có, nghịch dại cũng có, nói chung là sấp mặt các chế ạ.