Cười rung rốn: 1001 kiểu sinh viên 'ngang nhiên' dùng điện thoại trong lớp

1001 kiểu vẫn xem được điện thoại mà giảng viên không hề hay biết của tuổi "nhất quỷ nhì ma"...

Siêu hài