Cười té ghế 14/2

FA là hội có nhiều chiêu trò thâm độc nhất; nỗi lòng hội ế có thâm niên... là những hình ảnh hài hước được chia sẻ nhiều.

FA cũng có cặp.

Không thiếu gì, thiếu mỗi gấu.

FA là hội có nhiều chiêu trò thâm độc nhất.

Phải thật sáng suốt và cương quyết để tránh mất quà oan.

Hãy trải qua ngày Valentine một cách 'quý'ss tộc'ss'.

Làm một chuyến Trung Quốc không em?

Nỗi lòng hội ế có thâm niên.

Valentine năm nay phải thay đổi thôi.

Theo Maru/iOne