Cười vỡ bụng với Tom và Jerry phiên bản tả thực

Chuột Jerry và chú vịt vàng làm cách nào để thoát khỏi móng vuốt của mèo Tom đây.

Theo Đất Việt