Cười vỡ bụng với liên khúc siêu hài toàn chữ 'T'

Tôi tên Tuấn Tú, tôi thiết tha thương Thủy Thúy; Tui thương Thúy từ thuở tôi tám tuổi...

 

Theo Đất Việt