Cường Đô la làm đám hỏi với vợ mới, Hồ Ngọc Hà phản ứng như thế nào?