Cựu GĐ Sở Giáo dục Hà Giang nói 'không ăn nổi cơm' và những phát ngôn đáng chú ý trong phiên xử gian lận điểm thi