Cựu Thứ trưởng Bộ Công an 'đau khổ, day dứt' nói lời sau cùng