Cựu Viện phó Nguyễn Hữu Linh tiếp tục ra tòa sau khi kêu oan