Cựu bí thư tỉnh xin Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang lên tiếng