Cựu binh Gạc Ma: ‘Chúng tôi rất nhớ đồng đội’

Tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, nhiều cựu binh chia sẻ bản thân rất nhớ đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.

Xã hội