Cựu chủ tịch Fidel Castro từng đóng vai quần chúng ở Hollywood