Cựu cố vấn an ninh quốc gia tố cáo sốc về ông Trump