Cựu giám đốc Đồng Văn: 'Tôi không liên quan đến Panorama'