Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn trước khi bão số 2 đổ bộ