ĐBQH: 'Sai phạm ngay ở cơ quan thanh tra ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của dư luận'