ĐBQH đề xuất người Việt Nam ra nước ngoài sẽ đóng 3-5 USD 'phí chia tay'