ĐBQH lạc giọng khi nói về tình cảnh của giới công nhân làm quần quật tới thiếu cả thời gian nuôi con