ĐH Kinh tế quốc dân không thi riêng, lấy kết quả tốt nghiệp THPT để xét tuyển