ĐỘNG TRỜI: Lộ diện 'người trong mộng' của Dương, danh tính Rooster của Về Nhà Đi Con đây rồi!