ĐỪNG LỠ ngày 11/10: Mưa lũ kéo dài, gần 60 người chết và liên tục tăng; VN sẽ thiếu 4 triệu phụ nữ