ĐỪNG LỠ ngày 14/2: Khánh Hòa đưa 480 người Trung Quốc về nước; Giá xăng giảm mạnh