ĐỪNG LỠ ngày 15/10: Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Chủ tịch Hà Nội tiết lộ sốc về vụ nước sạch nhiễm dầu thải