ĐỪNG LỠ ngày 19/10: Lời khai của 2 đối tượng đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà; Thua đau Việt Nam, Indonesia 'chơi lớn'