ĐỪNG LỠ ngày 2/8: Việt Nam có 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong; 2,5 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập Hà Nội