ĐỪNG LỠ ngày 21/9: Ông Đoàn Ngọc Hải bán 'xế cổ' và kỷ vật được 4 tỷ làm từ thiện; Một bệnh nhân tái dương tính Covid-19