ĐỪNG LỠ ngày 28/9: Cháy khủng khiếp tại Cung Việt Xô; Bình giữ nhiệt Trung Quốc chứa chất gây ung thư