ĐỪNG LỠ ngày 29/8: Lửa cháy Công ty Rạng Đông đã tắt nhưng người dân vẫn chưa hết hãi hùng; Quang Hải, Bùi Tiến Dũng gặp sự cố tại Nga