ĐỪNG LỠ ngày 31/10: Toàn bộ miền nam Việt Nam có thể chìm trong nước biển vào năm 2050; Văn Toàn sẽ sang Nhật chơi bóng