ĐỪNG LỠ ngày 6/10: Bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng: 'Nếu bị thu hồi sẽ cho mìn nổ tung'