ĐỪNG LỠ ngày 6/8: Người đàn ông Việt mắc căn bệnh khủng khiếp thế giới chỉ 500 người bị; Tin mới vụ giết người đổ bêtông ở Bình Dương