Đã 45 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng