Đà Nẵng khiển trách cán bộ khai tài sản không trung thực

Trong số 75 cán bộ ở TP. Đà Nẵng kê khai tài sản có 2 cán bộ khai thiếu trung thực nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngày 27/5/2019, Văn phòng Thành ủy TP. Đà Nẵng công bố thông tin, trong năm 2018 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề kê khai tài sản ối với 75 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Qua giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP. Đà Nẵng đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên; chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp. Kết quả cả 2 trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Đà Nẵng còn chỉ ra nhiều tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viện.

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ liên quan đến kê khai tài sản (Ảnh Thanh niên)

Bên cạnh đó, đa số các đảng viên được giám sát chưa nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc kê khai tài sản.

Ngoài ra, nhiều trường hợp không kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ/chồng, các thông tin kê khai chưa đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất là thông tin nhà, đất, giá trị các khỏan tiền, xe…

Nhiều trường hợp chưa giải trình về sự biến động tài sản, thu nhập hoặc giải trình nhưng chưa cụ thể, chưa thể hiện rõ ràng nguồn gốc và giá trị tăng hoặc giảm của tài sản, thu nhập so với năm trước.

Còn tại TP. HCM, qua tổng hợp, báo cáo của các đơn vị về kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 không có trường hợp có phản ảnh, tố cáo phải xác minh tài sản, thu nhập.

Tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản ở TP. HCM là 37.101 người, có 37.096 người đã thực hiện kê khai, còn 5 người không thực hiện kê khai tài sản do nghỉ việc.

Trong năm 2018, tại TP. HCM cũng không có trường hợp nào phản ảnh, tố cáo phải xác minh tài sản, thu nhập. Do đó không có trường hợp có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; không có trường hợp xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

UBND TP. HCM đánh giá trong những năm qua, công tác kê khai, công khai, kiểm soát việc minh bạch tài sản, thu nhập luôn được Thành ủy và UBND TP, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Theo Ngọc Mai (Tổng hợp)/Đất Việt

Tags: không trung  |  kê khai  |  tài sản  |  thu nhập  |  trường hợp  |  Thành ủy  |  Năm 2018  |  nghiêm túc