Đà Nẵng nới lỏng thêm một số hoạt động, tiếp tục tạm dừng các hoạt động bar, pub, karaoke...