Đà Nẵng 'sạch bóng' COVID-19, ông Huỳnh Đức Thơ gửi thư cảm ơn người dân cả nước