Đã bao lâu chưa quẩy cùng lũ bạn thân

Tag mấy đứa bạn thân vào đây. Tết gặp mặt quẩy nhé các chế.

Siêu hài