Đã có 1.209 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh