Đã có người Việt sở hữu iPhone 11 Pro dù Apple chưa bán