Đã có phần tử cố tình phá hoại hình ảnh đẹp của CĐV Nam Định ?