Đà điểu cao hơn 2 mét đang chạy băng băng bỗng ngã cắm đầu xuống ruộng

Một con đà điểu cao hơn 2 mét trốn khỏi trang trại ở Trung Quốc, chạy băng băng trên đường, theo sau là người truy đuổi. Trong lúc cố gắng chạy trốn, con đà điểu bị vấp ngã cắm đầu xuống ruộng.

Khám phá