Đã được xóa án tích, có đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan được không?