Đa số cựu Đại sứ Mỹ tại Israel phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem