Đa số người dân Đức muốn Thủ tướng Merkel tới Nga cổ vũ đội nhà