Đã thu giữ 1,1 tỷ đồng và khẩu súng trong vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc