Đã thu gom hàng tấn phế thải độc hại ở nhà máy Rạng Đông