Đã xác định tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân Cà Mau